A gyakorlatközpontú továbbképzés célja, hogy a résztvevők megismerjék az alkotóműhely fogalmát, pedagógiai eszköztárát, egy foglalkozás felépítését, megismerjék és a kipróbálás által közvetlen tapasztalatot szerezzenek a digitális tárgyalkotási technológiákról. A képzés felkészíti a pedagógusokat arra, hogy képessé váljanak szakkörök és tanórai foglalkozások megtervezésére a korszerű digitális technológiák, 3D tervezés, lézervágás és az alapvető mikroelektronika alkalmazásával. Továbbképzés végére teljesítendő tartalmi követelmények: A résztvevők ismerjék

 • az alapvető digitális közösségi alkotópedagógiai alapfogalmakat
 • az alkotóműhelyekben fellelhető eszközöket, digitális és hagyományos technológiákat, azok működését, gyakorlati és együttes alkalmazási lehetőségeit
 • az önálló projekttervezés és -megvalósítás lépéseit, szempontrendszerét és módszerét
 • a hagyományos és digitális megmunkáló technológiákat, azok alkalmazási területeit, azok beültethetőségét a tanórába

A résztvevők legyenek képesek

 • az interdiszciplináris szemlélet alkalmazására, különböző tématerületek összekapcsolására, és ezáltal a komplex tanulási folyamat generálására
 • magabiztosan mozogni az alkotótérben olyan technológiák között is, amelyeket korábban nem ismertek vagy nem alkalmaztak (mikroelektronika, 3D tervezés, lézervágás)
 • a digitális közösségi alkotópedagógiai műhelyben zajló foglalkozások és alkotómunka lebonyolítására tanórai és tanórán kívüli környezetben
 • a gyermekek motivációjának felkeltésére és fenntartására, kreativitásra ösztönözni
 • a gyerekek pályára állását hatékonyan előkészíteni, támogatni, az erre irányuló pedagógiai célokat beültetni a gyakorlatba és a tanórai/tanórán kívüli foglalkozásokba
 • új szerepben nem irányítani, hanem kísérni, mentorálni a tanulási folyamatot

A tanúsítvány kiállításának feltételei: A továbbképzésen való részvétel az összóraszám 100%-a. Egy szakkör és egy tanóra tervének benyújtása és „megfelelt szinten” való teljesítése az alábbiak szerint:

 • a tanulók száma és jellemzői
 • tanulási célok, tantárgyhoz kapcsolódás
 • annak leírása, hogy az alkalmazott módszerek miként szolgálják a tanulási célokatű
 • programterv, mely tartalmazza a szükséges előkészületek, eszközök felsorolását, a megvalósítás részletes leírását, az utómunkálatokat, a foglalkozás eredményeit
 • Résztvevői elégedettségmérő kérdőív kitöltése és leadása.

A képzés helyszíne: KOLLABOR – Ember és Környezete Természettudományos Élményközpont (a Békés Megyei Könyvtár földszintjén, a Csabagyöngye Kulturális Központ felőli bejáratnál) A képzés legalább 12 fő jelentkezése esetén indul, és legfeljebb 18 főt tudunk fogadni.

Jelentkezési határidő: 2019. október 31.

A képzés időtartama: 2019. november 7-10 csütörtökön 13.00-18.00, pénteken, szombaton és vasárnap 8.00-18.00.

A résztvevők számára a képzés minden napján étkezést biztosítunk.

A részvétel az Életfa Kulturális Alapítvány és a Békés Megyei Könyvtár közös pályázatának köszönhetően ingyenes. (Projekt címe: “Ember és Környezete Természettudományos Élményközpont kialakítása Békéscsabán” EFOP-3.3.6-17-2017-00021)

Tovább az eszköztárra