Képzéseink a KOLLABOR-ban

“A képzés elindított egy új úton, új szemlélettel.”

“Köszönöm a biztatást, hogy csináljuk meg a tábort, amit itt terveztük!”

“Felemelő élmény volt megtapasztalni, hogy milyen jó érzés az, amikor egymástól tanulunk a legtöbbet!”

“Játszani jó, játszani kell, és lehet, hogy nincs is veszélytelen játék!? Egy játék során olyan érzelmek, sérelmek kerülhetnek a felszínre, amire nem is gondolunk. A játék az egyik legjobb eszköz önmagunk és mások megismerésére.”

“Jó volt feleleveníteni, hogy a játékokon keresztül mennyit tudunk már és még mennyit tanulhatunk a világról!”

“Olyan jó lenne, ha az iskolába bekerülne az élménypedagógia kultúrája, ehhez azt hiszem nekünk is változni kell.”

“A XXI. századi digitális tárgyalkotás lehetőségei – A digitális közösségi alkotópedagógia eszközei és módszerei” élménypedagógiai képzés (PAT, 60 órás képzés)

“A XXI. századi digitális tárgyalkotás lehetőségei – A digitális közösségi alkotópedagógia eszközei és módszerei” élménypedagógiai képzés (PAT, 60 órás képzés)

A gyakorlatközpontú továbbképzés célja, hogy a résztvevők megismerjék az alkotóműhely fogalmát, pedagógiai eszköztárát, egy foglalkozás felépítését, megismerjék és a kipróbálás által közvetlen tapasztalatot szerezzenek a digitális tárgyalkotási technológiákról. A képzés felkészíti a pedagógusokat arra, hogy képessé váljanak szakkörök és tanórai foglalkozások megtervezésére a korszerű digitális technológiák, 3D tervezés, lézervágás és az alapvető mikroelektronika alkalmazásával.

Továbbképzés végére teljesítendő tartalmi követelmények:

A résztvevők ismerjék

 • az alapvető digitális közösségi alkotópedagógiai alapfogalmakat
 • az alkotóműhelyekben fellelhető eszközöket, digitális és hagyományos technológiákat, azok működését, gyakorlati és együttes alkalmazási lehetőségeit
 • az önálló projekttervezés és -megvalósítás lépéseit, szempontrendszerét és módszerét
 • a hagyományos és digitális megmunkáló technológiákat, azok alkalmazási területeit, azok beültethetőségét a tanórába

A résztvevők legyenek képesek

 • az interdiszciplináris szemlélet alkalmazására, különböző tématerületek összekapcsolására, és ezáltal a komplex tanulási folyamat generálására
 • magabiztosan mozogni az alkotótérben olyan technológiák között is, amelyeket korábban nem ismertek vagy nem alkalmaztak (mikroelektronika, 3D tervezés, lézervágás)
 • a digitális közösségi alkotópedagógiai műhelyben zajló foglalkozások és alkotómunka lebonyolítására tanórai és tanórán kívüli környezetben
 • a gyermekek motivációjának felkeltésére és fenntartására, kreativitásra ösztönözni
 • a gyerekek pályára állását hatékonyan előkészíteni, támogatni, az erre irányuló pedagógiai célokat beültetni a gyakorlatba és a tanórai/tanórán kívüli foglalkozásokba
 • új szerepben nem irányítani, hanem kísérni, mentorálni a tanulási folyamatot

A tanúsítvány kiállításának feltételei:
A továbbképzésen való részvétel az összóraszám 100%-a.

Egy szakkör és egy tanóra tervének benyújtása és „megfelelt szinten” való teljesítése az alábbiak szerint:

 • a tanulók száma és jellemzői
 • tanulási célok, tantárgyhoz kapcsolódás
 • annak leírása, hogy az alkalmazott módszerek miként szolgálják a tanulási célokatű
 • programterv, mely tartalmazza a szükséges előkészületek, eszközök felsorolását, a megvalósítás részletes leírását, az utómunkálatokat, a foglalkozás eredményeit
 • Résztvevői elégedettségmérő kérdőív kitöltése és leadása.

A képzés helyszíne:
KOLLABOR – Ember és Környezete Természettudományos Élményközpont (a Békés Megyei Könyvtár földszintjén, a Csabagyöngye Kulturális Központ felőli bejáratnál)
A képzés legalább 12 fő jelentkezése esetén indul, és legfeljebb 18 főt tudunk fogadni. Jelentkezési határidő: 2019. szeptember 18.
A képzés időtartama: pénteken 13.00-18.00, szombaton 8.00-18.00, vasárnapon 8.00-18.00. A résztvevők számára a képzés minden napján étkezést biztosítunk.

A részvétel az Életfa Kulturális Alapítvány és a Békés Megyei Könyvtár közös pályázatának köszönhetően ingyenes. (Projekt címe: “Ember és Környezete Természettudományos Élményközpont kialakítása Békéscsabán” EFOP-3.3.6-17-2017-00021)

Élménypedagógiai képzés a KOLLABOR-ban

“Kalandra fel!” élménypedagógiai képzés májusban!

(PAT, 30 órás képzés)

Az érzékenyítő, gyakorlatközpontú, módszertanfejlesztő továbbképzés célja, hogy a résztvevők ismereteinek és módszertani kultúrájának gazdagításával hozzájáruljon ahhoz, hogy képessé váljanak olyan informális tanulási alkalmak (témanapok, témahetek, táborok) megtervezésére, megszervezésére, lebonyolítására, amelyek fókuszában az élményeken keresztül a tapasztalati tanulás áll. 

A képzés tartalma

 • eddigi informális pedagógiai tapasztalatok összegzése,
 • hazai és nemzetközi élménypedagógiai kezdeményezések megismerése és értékelése,
 • játék- és gyakorlatfejlesztés, gamifikáció alapjai,
 • saját élményű gyakorlatok kipróbálása és közös elemzése,
 • játéktárak és működésük,
 • tábor kívülről és belülről (programháló, csoportdinamika és kohézió, ritmusok/rítusok),
 • saját tábor megtervezése.

Azonak ajánljuk

 • akik szeretnek játszani,
 • szívesen kísérleteznek és fejlesztenek,
 • szeretnék saját tanóráikat, foglalkozásaikat feldobni és feszegetni a határokat,
 • akik szeretnek saját élményeikből tanulni,
 • akik eljátszottak a gondolatattal, hogy tábort vagy szakkört szervezzenek.

Továbbképzés végére teljesítendő tartalmi követelmények

A résztvevők

 • ismerjék a szakkör, témanap, témahét, tábor definícióját, ismerjék a különféle típusú tanulási alkalmak specifikumait,
 • ismerjék a tapasztalati tanulás elemeit és a nemformális tanulás jellemzőit,
 • legyenek képesek a tanulók életkori sajátosságaihoz igazodva a tanulási célok, meghatározására és ezek eléréséhez a leghatékonyabb módszerek kiválasztására,
 • ismerjék meg a szervezés alapjait az előkészületektől az utómunkáig,
 • tudják alkalmazni a megismert módszereket, játékokat.

A tanúsítvány kiállításának feltételei

A továbbképzésen való részvétel az összóraszám 100%-a.
Egy minimum 5 napos tábor tervének benyújtása és „megfelelt szinten” való teljesítése.
Résztvevői elégedettségmérő kérdőív kitöltése és leadása.

A képzés helyszíne

Kollabor – Ember és Környezete Természettudományos Élményközpont (a Békés Megyei Könyvtár földszintjén, a Csabagyöngye Kulturális Központ felőli bejáratnál)
A képzés legalább 12 fő jelentkezése esetén indul, és legfeljebb 18 főt tudunk fogadni.

Jelentkezési határidő: 2019. május 10.

Jelentkezem a képzésre!

A képzés időtartama

 • 2019. május 17. pénteken 13.00-18.00,
 • 2019. május 18. szombaton 8.00-18.00,
 • 2019. május 19. vasárnap 8.00-18.00.

A résztvevők számára a képzés szombati és vasárnapi napján étkezést biztosítunk.

A részvétel az Életfa Kulturális Alapítvány és a Békés Megyei Könyvtár közös pályázatának köszönhetően ingyenes.

Projekt címe

“Ember és Környezete Természettudományos Élményközpont kialakítása Békéscsabán” EFOP-3.3.6-17-2017-00021

Tovább az eszköztárra